Tässä selosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi palveluitamme tai verkkosivustojamme. Käyttämällä palvelujamme hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 13 ja 14 artiklat

 

Rekisterin nimi

Asiakas ja markkinointirekisteri

 

Rekisterinpitäjä

Rok Partners Oy, y-tunnus 2984879-3
Sofiankatu 4C, 00170 Helsinki

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tomi Koistinen, tomi@rokpartners.fi

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteriin kerätään henkilötietoja, jotta voimme tarjota palveluja asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Tietoja käsitellään palvelujen ja tuotteiden myyntiin ja toimittamiseen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen ja asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen. Lisäksi, henkilötietoja käytetään mainontaan ja markkinointiin sekä muuhun asiakasviestintään.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään olennaiset henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Näitä tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, yritys ja asema, yrityksen osoitetiedot, laskutustiedot, mielenkiinnon kohteet sekä muut rekisteröidyn itse antamat tiedot ja muut mahdolliset palveluiden edellyttämät tiedot

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn suostumuksella kolmannelta osapuolelta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä asiakastietojärjestelmien tietokannoista ja palveluiden käyttämisen yhteydessä saatavista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille vain rekisteröidyn omalla suostumuksella tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Asiakkaan henkilötietoja voidaan lisätä Rok Partners Oy:n taloushallinnon ohjelmistoon, jossa laskutuksen ja laskutettavan asiakkaan yhteystiedot ovat tallessa.

 

Evästeiden käyttö ja sosiaalisen median liitännäiset

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

 

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Parantaaksemme ja arvioidaksemme sivustomme www.rokpartners.fi käyttöä, käytämme evästeisiin perustuvaa google analyticsiä. Tässä yhteydessä Analytics kokoaa tavanomaisia sivuston käyttöraportteja. Analytics kerää muun muassa tietoja siitä, millä sivuilla kävijä käy, kuinka kauan kävijä pysyy tietyllä sivulla, mitä kautta kävijä sivulle saapui ja mitä linkkejä kävijä klikkaa. Emme tunnista tiedoilla yksittäistä käyttäjää. Suosittelemme lisätietoja varten tutustumaan: Analytics ohjeet/tietosuoja ja turvallisuus.

Mikäli et halua palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet verkkoselaimesi asetuksista.

Palvelumme voivat sisältää myös linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten
sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa
koskeviin ehtoihin.

www.rokpartners.fi sivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä niin sanottuja sosiaalisen
median liitännäisiä (esim. Facebook ja Linkedin). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa
kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi, saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen
evästeiden tallentumisen tietokoneellesi., jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen
palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin www.rokpartners.fi sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin
palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys- ja käyttöehtoja.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee
lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä).

 

Tietojen muuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Korjauspyyntö osoitetaan
kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä).

 

Kielto-oikeus ja tietojen poistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksissa. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä).

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja teknisin suojakeinoin,
kuten salasanoin. Vain määrätyt henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin ja tietoja käsittelevillä henkilöillä on voimassa oleva
salassapitosopimus. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään myös lukituissa tiloissa
siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle
(yhteystiedot yllä).

 

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat
perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan rekisteri- ja tietosuojaselosteemme sisältöön
säännöllisesti.

Rok Partners Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Seloste on
laadittu 6.4.2019